1. 20 Απρίλιος, 2012 Κεφάλαιο 4 – Ο ρόλος των αναστολέων PDE5 στη θεραπεία της δυσλειτουργίας των όρχεων – στο βιβλίο: “Άνδρική υπογονιμότητα”, Φώτιος Δημητριάδης, Δημήτριος Μπαλτογιάννης, Σωτήριος Κούκος, Δημήτριος Γιαννάκης, Παναγιώτα Τσουνάπη, Γεώργιος Σεμινής, Μοτοκάκι Σάιτο, Ατσούσι Η Τακενάκα και ο Νικόλαος Σοφικίτης. Επεξεργασία από τους Anu Bashamboo και Kenneth David McElreavey, ISBN 978-953-51-0562-6. Εκδότης: InTEch 20 Απριλίου 2012. ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΒΙΒΛΙΟ (στα Αλβανικά) .
  2. Ογκολογία – Διάγνωση και Χειρουργική Θεραπεία 2014. Τίρανα, Αλβανία. (Εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Τμήματος Νοσηλευτικής στο UGJ με ημερομηνία 10.04.2013)