Ανάλυση ιατρικής εικόνας για έρευνα και ανάπτυξη

100,00  / ώρα